Vi finns i GGVV-regionen!

Välkommen till
GGVV sotning Ventilation

Vi vänder oss till både kommun, företag och privatpersoner och erbjuder tjänster inom sotning och ventilation. Det vill säga rengöring, görs för minska uppkomsten av brand (soteld) och görs enligt lag.

Välkommen till GGVV Sotning Ventilation

 

 

Varför anlita GGVV-sotarna?

GGVV Sot. AB erbjuder sotning, rensning av ventilation, mängder av besiktningar. Våra kunder är en stora kommersiella och kommunala enheter ner till privatpersoner. Vår personalstyrka har växt och vårt verksamhetsområde växte när Gislaved Sot och Gnosjö Sot slogs ihop. Vår omfattande erfarenhet gör att vi bokas på allt från enkla arbeten till mer avancerade och komplexa uppgifter. Vi investerar löpande i den senaste tekniken och kunskapen för att ha möjlighet att leverera effektiva arbeten med hög kvalitet till våra kunder. Kontakta oss så löser vi dina problem, frågor eller behov.

 

  

 

En stor del av våra arbeten är fortfarande sotning (rengöring). Sotningen görs enligt lag och är till för att minska uppkomsten av brand, t.ex. soteld.

Vi utför även ekonomisotningar och driftsäkerhetssotningar då de lagstadgade frister som Räddningsverket beslutat enbart syftar för brandsäkerhet och inte tar hänsyn till de driftstörningar som kan uppstå då sot och aska fastnar i eldstaden och på rökkanalsväggar.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand skall den som utför brandskyddskontrollen även påtala detta.

Installationsbesiktning
När du har installerat en ny eldstad eller gjort några större förändringar på en befintlig måsta du låta besiktiga den innan du får börja använda den.

Vibrationsbesiktning
Om det skall utföras några sprängningsarbeten i närheten av ditt hem, så kan det hända att företaget som skall göra sprängningarna vill kontrollera att det inte uppkommit några sprickor i din murstock. 

Överlåtelsebesiktning
Om du skall köpa ett hus kanske du vill låta en fackman titta på eldstad och murstock. Detta kallas en överlåtelsebesiktning och är ett bra sätt för dig att undvika obehagliga överrakningar i framtiden.

Statusbesiktning
Ett sätt att få reda på hur eldstad och murstock mår, är att utföra en statusbesiktning. Det är också en god idé att statuskontrollera murstocken innan du ansluter en ny eldstad till en befintlig rökkanal.

OVK-besiktning
I offentliga lokaler och i hyresbostäder skall det utföras en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) inom bestämda tidsfrister. Vi har behörighet att utföra sådana kontroller.