GISLAVED & GNOSJÖ KOMMUN

2023-07-01    –   2024-03-31

GGVV Sotning Ventilation & Energiservice AB Prislista 2023-2024
Pris exkl. moms Pris inkl.moms
Regelbunden rengöring (sotning) i småhus och lägenheter 
Grundavgift inställelsetid. alla objekt 191,00 kr 238,75 kr
Arbetstid för rengöring av l:a anläggning i varje byggnad 267,00 kr 333,75 kr 572,50:-
Arbetstid för varje tillkommande anläggning utöver första anläggning  143,00 kr  178,75 kr
Regelbunden rengöring (sotning) i övriga objekt, avser även imkanaler och pannor >60 kW
Grundavgift inställelsetid, alla objekt 191,00 kr 238,75 kr
Arbetstid för rengöring, oavsett antal objekt Faktisk tid  
Timpris  573,00 kr 716,25 kr
Brandskyddskontroll i småhus och lägenheter 
Grundavgift inställelsetid i småhus och lägenheter 295,00 kr 368,75 kr
Kontroll av l:a anläggning med tillhörande rökkanal 492,00 kr 615,00 kr 983,75:-
Kontroll av varje tillkommande anläggning utöver l:a ansluten till samma skorsten. 219,00 kr  273,75 kr
Kontroll av lättbesiktigad anläggning, oavsett antal 219,00 kr 273,75 kr
Brandskyddskontroll i övriga objekt  
Grundavgift inställelsetid, alla objekt 295,15 kr 368,94 kr
Arbetstid för kontroll, oavsett antal objekt Faktisk tid  
Timpris  656,40 kr 820,50 kr

 

 

Tidsändringar

Sotning

 • 1.0 Övriga objekt
  För rengöring (sotning) i byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannans effekt överstiger 60 KW samt imkanaler i storkök, utgår ersättning enligt 2.1 och 2.2.

  • 1.1 Grundavgift
   20 minuter grundavgift per man och tillfälle. Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att rengöringsobjektet kräver detta.
  • 1.2 Objektsavgift
   För rengöring (sotning) enligt 2.uttas ersättning per man och timma med pris, som anges i 3.1. Parterna kan träffa överenskommelse om fast pris.
 • 2.0 Timersättning
  • 2.1 Timersättning per person
   För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.
 • 3.0 Övriga bestämmelser
  • 3.1 Extra inställelse
   I de fall aviserad rengöringsförrättning inte kan utföras på grund av att avbokning ej skett och tillträde inte är möjlig, utgår ersättning med grundavgift. För den rengöringsförrättningen som sedan genomförs vid annat tillfälle debiteras enligt nedan. I de fall ombokning sker och till tid då arbete pågår i området, utgår ersättning enligt 1. Om ombokning sker till tid då arbete inte pågår i området utgår ersättning som anges i 2.1 och 2.2. Ersättning enligt 2.2 gäller för tid på plats.
  • 3.2 Arbete utom ordinarie arbetstid.
   För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid (06-17), orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 3.1 samt tillägg motsvarande den ökade lönekostnaden i kr.
  • 3.3 Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmaterial
   I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning exempelvis tvättaggregat samt kemikalier och annat förbrukningsmaterial utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse. Stoftsug anses vara konventionell utrustning.
  • 3.4 Beställt arbete
   För undersökningsarbete, urbränning eller annat av kund beställt arbete inom ramen för den föreskrivna rengöringen uttas ersättning per man och timma med pris som anges enligt 2.

Brandskyddskontroll

 • 1.0 Särskilda bestämmelser
  • 4.2 Transportkostnad debiteras med belopp enligt bilersättningsavtal som Svenska kommun och landstingsförbundet tecknat.
  • 5.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, debiteras för återbesök med timkostnad som anges i 2.1 samt transportkostnad enligt 4.2. Dessutom debiteras kostnad för den ordinarie inställelsen.
  • 5.2 Separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd debiteras med timkostnad som anges i 2.1. samt transportkostnad enligt 4.2