Vet du vem du söker?
Välkommen att kontakta personen direkt. Om inte, ring 0371-131 80 eller maila till info@ggvvsot.se

Gröna Vägen 27 ”gårdshus”  332 33 Gislaved.
Postadress : Box 185 332 24 Gislaved.

John Lorenzen

John Lorenzen

Skorstensfejare

0371-141 55
Peter Hansen

Peter Hansen

Skorstensfejartekniker

0371-141 57
Thomas Bengtsson

Thomas Bengtsson

Skorstensfejartekniker

0371-141 56
Jesper Ling

Jesper Ling

Skorstensfejare

0371-141 63
Jerry Petersson

Jerry Petersson

Skorstensfejarmästare / OVK tekniker