Vet du vem du söker?
Välkommen att kontakta personen direkt. Om inte, ring 0371-131 80 eller maila till info@ggvvsot.se

Gröna Vägen 27 ”gårdshus”  332 33 Gislaved.
Postadress : Box 185 332 24 Gislaved.

Peter Nord

Peter Nord

Skorstensfejarmästare / OVK tekniker

070-55 33 980

Peter Hansen

Peter Hansen

Skorstensfejartekniker

070-595 52 79

John Lorenzen

John Lorenzen

Skorstensfejare

070-595 52 71

Jesper Ling

Jesper Ling

Skorstensfejare

070-595 52 78

Jerry Petersson

Jerry Petersson

OVK tekniker

Thomas Bengtsson

Thomas Bengtsson

Skorstensfejartekniker

070-353 44 03

Åsa Lagnemar

Åsa Lagnemar

Administratör

070-6183363